Visie

Om te inspireer deur aksie gebou op ons waardes.

Missie

Om ‘n gemeenskap van gewone mense te bemagtig, binne ‘n netwerk, om deur projekte ‘n positiewe verskil te maak in hulle gemeenskap of omgewing, gebaseer op die herlewing van waardes soos Liefde, Dankbaarheid, Waarheid, Vreugde en Arbeid.

Vision

To inspire through action based on our values…

Mission

To empower a community of ordinary people, in a network, to make a positive difference with their actions in their community or environment, based on the revival of principles like Love, Gratitude, Truth, Joy and Labour.