Hoe raak ek betrokke? – How do I get involved?

There are 3 ways you can get involved:

1) Donations

 • Financial Donations

There is a group of people that doesn’t have the time to get directly involved in an initiative like this, but they still want to support the idea. I want to thank you for your contribution. You are the kind of people that make your difference anonymously. Odds are good we won’t even know your name or get to meet each other, but still you change our lives…. Thank you!

To simplify donations- here are our Banking details:

Account name: Braaivleis Vereniging.
Bank: FNB
Account number: 62799819514
Branch code: 255355
Swift code: FIRNZAJJ

 • Other donations and contributions

There is a group of people that want to donate a product, service or opportunity. We appreciate all types of help- Thank you! Please send us en email to kole@braaivleisvereniging.co.za with the details and we will start a conversation.

2) Join the club!

The Braaivleis Vereniging is as voluntary association (club) and our goal is to create a network or people with one common goal- To make a positive difference.

There are two types of membership:

Membership outside a Lapa
This option is ideal for people that want to be part of the club, but may not have the time to get involved with the action of a Lapa for now. Your membership fee will be paid directly to the “Kombuis” (Kitchen). Members will have access to all the information and can manage their involvement as they see fit.

If you want to be part of the club, but you just want to get a better feel for it first, this is the perfect option for you.

Membership in a Lapa

This option is ideal for people that want to get actively involved in making a difference in the lives of other people, their community or the environment. Your membership fee is paid directly to the Lapa. A part of it is paid by the Lapa to the “Kombuis” (Kitchen) but the other part is used in the Lapa to finance your projects.

If you want to be part of the action and get physically involved in making a difference- this is the option for you!

Membership forms can be downloaded here…. Complete the form and email it to us kole@braaivleisvereniging.co.za

3) Establish a Lapa

Lapas is where the magic happens in the Braaivleis Vereniging!

 • A Lapa is a cell in the association where a group of people work together on a project to create a positive difference.
 • The person that establish the Lapa is called the Braaier
 • A Lapa must have a minimum of three people
 • A Lapa decides self who they want to help and how they want the help.

To become a Braaier you can download the form Here….

A Braaier is somebody that is sick and tired of seeing the need around him/her and decides to make a difference. ‘n Braaier is a leader who takes responsibility and acts on it. A Braaier is somebody who can bring people together and inspire them to successfully complete a project. A Braaier inspires, motivates and lead from the front.

Maybe you are scared to take this step, but we will be there to support and empower you. Man, woman, old, young…. Raise your hand en become a Braaier! Establish a Lapa and become part of a community with the same goal as you… Let us help you discover your full potential.

If you are not going to do it… nobody will!

Hoe raak ek betrokke?

Daar is 3 maniere waarop jy betrokke kan raak:

1) Donasies en skenkings.

 • Donasies

Daar is ‘n groep mense wat nie tyd het om betrokke te word nie, maar hulle wil idees soos hierdie ondersteun en bemagtig deur ‘n donasie. Ek wil julle bedank vir julle bydrae. Julle is die tipe mense wat anoniem ‘n verskil maak. Ons gaan moontlik nie eers weet wat julle name is nie, ons gaan moontlik nie eers ontmoet nie, maar tog maak julle so groot verskil… Dankie!

Om donasies te vergemaklik- hier is ons bank besonderhede:

Rekening naam: Braaivleis Vereniging.
Bank: FNB
Rekening nommer: 62799819514
Takkode: 255355
Swift Kode: FIRNZAJJ

 • Skenkings

Daar is ‘n groep mense wat dalk ‘n produk, diens of geleentheid wil skenk. Ons waardeer alle hulp, baie dankie! Stuur asb vir ons ‘n e-pos by kole@braaivleisvereniging.co.za met wat jy beoog om te skenk en kom ons gesels oor waar dit kan inpas.

2. Word ‘n lid.

Die Braaivleis Vereniging is ‘n vrywillige Assosiasie (Klub) en ons doelwit is om ‘n netwerk van mense bymekaar te kry met een gemeenskaplike doelwit- Om ‘n positiewe verskil te maak.

Daar is twee tipes lidmaatskap:

Lidmaatskap buite Lapa.

Hierdie opsie is perfek vir mense wat lede wil wees van die Braaivleis Vereniging, maar dalk nie op die oomblik die tyd of vermoë het om betrokke te raak by ‘n Lapa nie. Jou lidmaatskapgeld word dus direk betaal aan die Kombuis. Lede buite die Lapas sal toegang kry tot al die inligting en kan hulle betrokkenheid bestuur soos dit hulle pas.

Indien jy wil deel wees van hierdie inisiatief, maar nie tyd het om fisies betrokke te raak nie, is hierdie opsie ideaal vir jou.

Lidmaatskap binne Lapa.

Hierdie opsie is vir mense wat voel hulle wil self betrokke raak en ‘n verskil maak in mense se lewens en/of hulle omgewing. Jou lidmaatskap fooie word direk aan die Lapa betaal en die Lapa betaal ‘n deel daarvan aan die Kombuis en die ander deel word binne die Lapa self aangewend.

Indien jy hand aan die ploeg wil slaan en ‘n verskil wil maak in mense se lewens is hierdie die opsie vir jou.

Jy kan ‘n lidmaatskap aansoekvorm hier aflaai. Vul dit in en stuur vir ons die vorm by kole@braaivleisvereniging.co.za

3) Stig ‘n Lapa

Lapas is waar die dinge gebeur in die Braaivleis Vereniging!

 • ‘n Lapa is ‘n sel binne die Braaivleis Vereniging waar ‘n groep mense saamwerk om ‘n projek aan te pak om ‘n verskil te maak.
 • Die lid wat ‘n Lapa stig, staan bekend as ‘n Braaier.
 • ‘n Lapa moet ‘n minimum van 3 lede hê.
 • Lapas kies self wie hulle wil help en hoe hulle wil help.

Om ‘n Braaier te word kan jy die Lapastigtingsvorm hier kry.

‘n Braaier is iemand wat moeg is om te sien hoe alles tot niet gaan en self wil ingryp om ‘n verskil te maak. ‘n Braaier is ‘n leier wat verantwoordelikheid vat en oorgaan tot askie. ‘n Braaier is iemand wat mense kan bymekaar kry en hulle bemagtig om ‘n aksie suksesvol aan te pak. ‘n Braaier lei, inspireer en vat voor.

Baie mense gaan dalk bang wees om hierdie stap te neem, maar dit is hoekom ons daar is om jou te ondersteun en te bemagtig. Man, vrou, oud of jonk… steek jou hand op en word ‘n Braaier. Stig ‘n lapa, word deel van ons vereniging en ons sal jou bystaan en ondersteun om jou potensiaal te ontdek.

As jy nie iets gaan doen nie… gaan niemand….