Do you have any questions?

What is the “Braaivleis Vereniging”?

The Braaivleis Vereniging is ‘n voluntary association (club) with the purpose to empower ordinary people to create a positive difference.

What is the goal of the Braaivleis vereniging?

Firstly to empower people to make a positive difference in the lives of others or in their environment. Secondly to revive a value system build on love, labour, gratitude, truth and joy in a modern and relevant context.

What is ‘n Lapa?

‘n Lapa is ‘n group of members (minimum 3) who forms a cell inside the club to initiate projects under the leadership of a Braaier.

Who can establish a Lapa?

Any member of the Braaivleis Vereniging is welcome to take up the responsibility and establish a Lapa.

What is the function of a Lapa?

Lapas are committed to complete at least one project that makes a positive difference, every three months.

What is ‘n Guest?

Guests are members of a Lapa. They are active members contributing to projects in their own Lapa.

What are the core values?

There are five main values we focus on:

  • Love
  • Truth
  • Labour
  • Joy
  • Gratitude.
What is the Braaivleis Vereniging ‘s slogan?

“Start the fires”

The slogan is based on the potential of something small like a match that can start a fire on which food can be prepared for many. It is also the positive association of the campfire or barbeque which brings loved ones together.

Who manages Braaivleis Vereniging?

The club is based on a model that radically disperse power to the smaller groups. The management (also known as the “Kombuis” (kitchen)) is responsible for the administrative, supportive and marketing functions. Decision making with regards to project mostly resides in the smaller cells called Lapas.

What is ‘n Braaier?

‘n Braaier is ‘n member of the club that starts / establish a Lapa. The Braaier takes responsibility for the group and is responsible to manage and lead that group within the framework of the club.

What do I need to establish a Lapa?

To establish a Lapa you need a minimum of three members and to submit the Lapa establishment form.

What will it cost me?

Membership is R100 per month, but if you are part of a Lapa R70 remains in the Lapa and only R30 gets paid to the Kitchen. The R70 is to finance the projects in the Lapa
To Establish a Lapa costs R100 per annum.

Example:

If you establish a Lapa it will cost you R100 for the year once off. Then the members pay their membership fees directly to the Lapa. The Braaier then pay R30 per member to the Kitchen and the rest of the money is available in the Lapa.

If a member donates additional money to the Lapa, 100% of that funds will be available to use in the Lapa.

What if I am not part of a Lapa?

Members of the club that are not part of a Lapa are called Friends and they have access to all the actions and information of the club.

The membership fee of R100 per month is paid directly to the Kitchen.

What is the Kitchen?

The Kitchen is the “management” of the club concerned with the administration, marketing, communication, support, empowerment and all the general management function.

Member Application form – Member application

Lapa Application – Lapa application

 

Vinnige vrae.

Wat is die Braaivleis vereniging?

Die Braaivleis Vereniging is ‘n vrywillige assosiasie (beter bekend as ‘n klub) met die doel om mense te bemagtig om ‘n positiewe impak te maak.

Wat is die doelwitte van die Braaivleis vereniging?

Eerstens om mense te bemagtig om ‘n positiewe impak te maak in ander mense se lewens of die omgewing en tweedens om waardes soos liefde, waarheid, arbeid, vreugde en dankbaarheid te laat herleef in ‘n moderne en sinvolle konteks.

Wat is ‘n Lapa?

‘n Lapa is ‘n groep lede van die Braaivleis Vereniging wat in ‘n struktuur (Lapa) saamwerk om projekte te loods onder leiding van ‘n Braaier

Wie kan ‘n Lapa stig?

Enige lid van die Braaivleis Vereniging kan ‘n Lapa stig, solank hy/sy die verantwoordelikheid van so Lapa verstaan en op hulle self neem.

Wat moet die Lapa doen?

Lapas moet ten minste een projek aanpak in drie maande, wat ‘n positiewe impak tot gevolg het.

Wat is ‘n Gas?

Gaste is lede van die Braaivleis Vereniging wat deel is van ‘n Lapa. Hulle ledegeld word direk aan die Lapa betaal en die Lapa betaal weer 20% van die ledegeld aan die Kombuis.

Wat behels die waardes van die waardes?

Ons fokus hoofsaaklik op die volgende 5 waardes:

  • Liefde
  • Dankbaarheid
  • Arbeid
  • Vreugde
  • Waarheid.
Wat is die Braaivleis Vereniging se leuse?

“Steek die vure aan”

Die leuse is gebaseer op die potensiaal wat een vuurhoutjie het om ‘n groot vuur aan te steek wat gebruik word om baie mense kos te gee. Dit is ook die positiewe assosiasie wat baie mense het rondom die idee van ‘n braaivleisvur of ‘n kampvuur wat mense bymekaar bring.

Wie bestuur die Braaivleis Vereniging?

Die Braaivleis Vereniging werk op ‘n model waar besluitneming radikaal afgewentel word na kleiner groepies. Die dagbestuur (ook bekend as die Kombuis) is verantwoordelik vir al die administratiewe funksies en sentrale dienste van die vereniging, maar die kleiner selle (ook bekend as Lapas) besluit self oor die karakter van hulle Lapa, die begunstigdes en die omvang van hulle projekte

Wat is ‘n Braaier?

‘n Braaier is ‘n lid van die Braaivleis Vereniging wat ‘n Lapa stig om sekere doelwitte te bereik. Die Braaier is verantwoordelik vir die doen en late van die Lapa.

Wat het ek nodig om ‘n Lapa te stig?

Om ‘n Lapa te stig het jy ‘n minimum van drie mense (lede van die Braaivleis Vereniging) nodig. Daarna doen jy aansoek vir Lapa-stigting by die Kombuis.

Wat kos dit om aan te sluit?

Ledegeld beloop R100 per maand om lid van die Braaivleis Vereniging te wees, maar indien jy aan ‘n Lapa behoort gaan R80 na die Lapa toe en R20 na die Kombuis.

Die R80 wat na die Lapa gaan is om projekte mee te finansier.

‘n Lapa betaal R140 per maand plus 20% van die Gaste in daardie Lapa se ledegeld aan die Kombuis.

En as ek nie deel is van ‘n Lapa nie?

Lede van die Braaivleis Vereniging wat nie lede is van ‘n Lapa nie, staan bekend as Vriende.

Vriende betaal hulle ledegeld direk aan die Kombuis en kry al hulle inligting direk van die Kombuis af.

Wat is die Kombuis?

Die Kombuis is die bestuur van die Braaivleis vereniging wat verantwoordelik is vir die administratiewe funksies, algemene bestuur, kommunikasie, bemarking en ander ondersteunende funksies.

Member Application form – Member application

Lapa Application – Lapa application